'μουν

ἔμουν , ἐμέω
vomit
imperf ind act 3rd pl (attic epic doric)
ἔμουν , ἐμέω
vomit
imperf ind act 1st sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • μοὖν — ἐ̄ν , ἐν in proclitic indeclform (prep) ἐ̄ν , εἰς into doric aeolic (proclitic indeclform prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀτιμοῦν — ἀτῑμοῦν , ἀτιμάω dishonour pres part act masc voc sg (attic epic doric ionic) ἀτῑμοῦν , ἀτιμάω dishonour pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric ionic) ἀτῑμοῦν , ἀτιμόω dishonour pres part act masc voc sg ἀτῑμοῦν , ἀτιμόω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξατιμοῦν — ἐξατῑμοῦν , ἐκ ἀτιμάω dishonour pres part act masc voc sg (attic epic doric ionic) ἐξατῑμοῦν , ἐκ ἀτιμάω dishonour pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric ionic) ἐξατῑμοῦν , ἐκ ἀτιμόω dishonour pres part act masc voc sg ἐξατῑμοῦν …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσεπεθύμουν — προσεπεθύ̱μουν , πρός , ἐπί θυμόω make angry imperf ind act 3rd pl προσεπεθύ̱μουν , πρός , ἐπί θυμόω make angry imperf ind act 1st sg προσεπεθύ̱μουν , πρόσ ἐπιθυμέω set one s heart upon imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) προσεπεθύ̱μουν ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀθύμουν — ἀ̱θύ̱μουν , ἀθυμέω to be disheartened imperf ind act 3rd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱θύ̱μουν , ἀθυμέω to be disheartened imperf ind act 1st sg (attic epic doric aeolic) ἀθύ̱μουν , ἀθυμέω to be disheartened imperf ind act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἠτίμουν — ἠτί̱μουν , ἀτιμάω dishonour imperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἠτί̱μουν , ἀτιμάω dishonour imperf ind act 1st sg (attic epic doric ionic) ἠτί̱μουν , ἀτιμόω dishonour imperf ind act 3rd pl (attic epic ionic) ἠτί̱μουν , ἀτιμόω dishonour …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • CHAM — I. CHAM Principum Tartarorum quoque nomen est, et lingua illorum Regem, vel etiam magnum Regem significat. Imperium horum Regna Catay, Tangut, et Tainfu: Item provincias Tenduc, Camul, Ciarchiam, etc. complectitur. Vide supra Caganus, Can, Canis …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ζυμοῦν — ζῡμοῦν , ζυμόω leaven pres part act masc voc sg ζῡμοῦν , ζυμόω leaven pres part act neut nom/voc/acc sg ζῡμοῦν , ζυμόω leaven pres inf act (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σιμοῦν — σῑμοῦν , σιμόω turn up the nose pres part act masc voc sg σῑμοῦν , σιμόω turn up the nose pres part act neut nom/voc/acc sg σῑμοῦν , σιμόω turn up the nose pres inf act (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φιμοῦν — φῑμοῦν , φιμόω muzzle pres part act masc voc sg φῑμοῦν , φιμόω muzzle pres part act neut nom/voc/acc sg φῑμοῦν , φιμόω muzzle pres inf act (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.